City image
Geonames.org

Germantown

Germantown is an urbanized census-designated place in Montgomery County, Maryland. With a population of 90,676 as of 2013 U.S. Census Bureau estimates, Germantown is the third most populous place in Maryland, after the city of Baltimore, and the cens..Wikipedia.org
Idadi ya Watu: 90676 (2013)
wakati wa Kawaida: Thursday 8:34 alasiri
Area: mi² 10.8
Ukanda wa saa: Saa za Mchana za Mashariki
 19801 Frederick Rd, Germantown, MD 20876
Vifaa vya kukodishaUkodishaji magari
 (301) 515-4200 |  Facebook
 11309 Hawks Ridge Ter, Germantown, MD 20876
Afya na matibabuBasi na gari za moshi
 (301) 528-2929 |  Facebook
 12450 Milestone Center Dr, Germantown, MD 20876
Nyingine malaziHoteli na motels
 (301) 540-9369 |  Facebook
 20021 Aircraft Dr, Germantown, MD 20874
Sehemu za nje za kulala
 (301) 938-4364 |  Score
 20141 Century Blvd, Germantown, MD 20874
Nyingine malaziHoteli na motels
 (301) 515-4500 |  Facebook

Miji ya Karibu

Gaithersburg, Maryland Image
Gaithersburg, Maryland
 59933 (2014) Umbali wa Maili 4.3
Montgomery Village Image
Montgomery Village
 32032 Umbali wa Maili 4.1
Rockville, Maryland Image
Rockville, Maryland
 61209 (2014) Umbali wa Maili 8.9
Reston Image
Reston
 58404 (2010) Umbali wa Maili 14.6

panua uwepo wa biashara yako kimataifa leo

Jisajili

Una akaunti tayari? Ingia hapa.