Tanzania
Bunda
7:51 asubuhi 
Idadi ya Watu: 50944
wakati wa Kawaida: Monday 7:51 asubuhi
Ukanda wa saa: Saa ya Afrika Mashariki