Tanzania
Njombe
7:51 asubuhi 
Idadi ya Watu: 46724
wakati wa Kawaida: Monday 7:51 asubuhi
Ukanda wa saa: Saa ya Afrika Mashariki